درجلسه ایی که با حضور مدیرکل ثبت اسناد استان ، میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی، فرماندار میبد ، دادستان و جمعی از مسئولین در دفتر میرمحمدی برگزار شد ؛ اراضی شهرک آیت الله حائری تعیین تکلیف شد .
میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه از تعیین تکلیف زمین های شهرک آیت الله حائری بعد از 30سال در شهرستان میبد خبرداد و گفت : با پی گیری های استاندار ، معاون عمرانی استاندار،  رئیس دادگستری استان ، مدیرکل ثبت اسناد ، مدیرکل راه و شهرسازی و منابع طبیعی ، بنیاد مسکن ، فرماندار ، دادستان و مجموعه نهادی های نظارتی استان مشکل 30ساله تعین تکلیف این اراضی حل شد.
میرمحمدی افزود: از مجموعه دو هزار و 800 قطعه زمین ،  هزار و 400 قطعه از این ارضی بدون هیچ مشکلی در شرف صدور اسناد است.
 نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی گفت : جلسه امروز هم تعیین تکلیف مابقی اراضی بود که خدا را شکر مصوبات بسیار خوبی داشتیم و امیدواریم با همراهی و همکاری ثبت اسناد ، فرمانداری و  شرکت تعاونی مرتبط بتوانیم این اراضی را هم تعیین تکیلف کنیم.
میرمحمدی تصریح کرد :  امیدواریم بخش قابل توجهی از اراضی شهرک آیت الله حائری یعنی بالای 98 درصد زمینها و اسناد در اختیار مردم قرارگیرد تا بتوانیم با مستندسازی که انجام خواهد شد با نظر موافق مدیرکل راه و شهرسازی و معاون عمرانی استاندار درکمیسیون ماده 5 از نظر نوع کاربری این اراضی را تعین تکلیف کنیم .