جلوه هایی از راهپیمایی باشکوه شهرستان میبد

جلوه هایی از راهپیمایی باشکوه شهرستان میبد را در ادامه ببینید.