به مناسبت گرامي داشت حماسه نهم ديماه سال 88 مراسم با شكوهي درمصلاي آيت الله اعرافي شهرستان ميبد برگزارمي شود

هدايي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني برنحوه مقابله با شيوه تهاجم دشمنان برافزايش بصيرت مردم و جوانان تاكيد كرد وافزود : حضورملت بزرگ ايران درصحنه ، خاري است برچشم دشمنان و روزنهم دي ماه بارديگرملت بزرگ ايران بايد با حضورهرچه باشكوهتردرمراسم گرامي داشت روزنهم دي ماه ، جريان انقلاب مخملي و فتنه سال 88 را محكوم كنند