به مناسبت هفته دفاع مقدس
امروز ساعت 9 صبح و با دعوت قبلي آقاي رجايي از روسا و مسوولين ادارات و نهادهاي شهرستان و نيروهاي نظامي و انتظامي ياد و خاطره شهداي شهرستان را گرامي داشتند.
ايشان با حضور در گلزار شهداي شهرستان به عطرافشاني و غباررويي قبور مطهر شهدا و نثار گل پرداختند و با راه و آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق نمودند.
طي ايم مراسم معنوي فرماندار ميبد و هيئت همراه از گلزار شهداي شهيديه، امازاده خديجه خاتون، امامزاده سيد صدرالدين قنبر و بشنيغان ديدن نموده و هفته دفاع مقدس را گرامي داشتند.
در پايان اين مراسم مسوولين شهرستان به همراه آقاي رجايي در مراسم جشن عاطفه ها شركت نموده و فرماندار ميبد مردم شهيدپرور و هميشه در صحنه ميبد را به شركت هر چه باشكوهتر در اين مراسم در ماه مبارك رمضان، ماه خير و نيكي دعوت نمودند.