ضمن عرض پوزش از كاربران گرامي به اطلاع مي رساند در حال حاضر با برطرف شدن اشكال فني ميتوانند از طريق اين سايت از اخبار فرمانداري شهرستان ميبد مطلع شوند .