برگزاری جلسه هماهنگی ساخت اورژانس رکن آباد

با توجه به زمان بر شدن تاییدیه نقشه های ساختمان اورژانس رکن آباد و لزوم تسریع در ادامه ساخت اورژانس ، بخشدار مرکزی میبد جلسه ای را با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان ، رییس اورژانس میبد و پیمانکار پروژه، در محل دفتر خود تشکیل داد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی میبد، عرفان کریم بیکی در این جلسه با بیان اینکه پروژه مذکور صد در صد خیری می باشد ، ضمن تشکر از خیر عزیز افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، تسریع در تکمیل و بهره برداری از ساختمان اورژانس رکن آباد از اولویت های بخش مرکزی در سال ۱۴۰۲ خواهد بود، لذا سهل انگاری و کوتاهی از طرف پیمانکار به هیچ وجه پذیرفته نیست و دانشگاه علوم پزشکی نیز باید فرآیند تاییدیه نقشه ها را هر چه سریعتر انجام دهد.

دکتر یزدی نیز در این جلسه با بیان اینکه نقشه های ساختمان توسط دانشگاه تایید شده اظهار داشت ایرادات جزئی از طرف دانشگاه وارد گردیده که در فرآیند ساخت برطرف خواهد شد و در صورتی که پیمانکار در عملیات اجرایی ساختمان تاخیر نماید با هماهنگی بخشداری قرارداد وی را فسخ خواهیم کرد.

شایان ذکر است تاکنون عملیات خاکبرداری و شفته زمین انجام گردیده و میلگردهای ساختمان برای اجرای فونداسیون از طرف خیر آماده تحویل می باشد.