برگزاری جلسه هماهنگی اولویت های سال ۱۴۰۲ بخشداری مرکزی شهرستان میبد

به منظور بررسی و پیگیری طرح ها و پروژه‌ها در روستاهای بخش مرکزی ، جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرح های اولویت دار با حضور کریم بیکی و دهیاران برگزار گردید. 

در این جلسه اولویت های ۳۰ گانه بخش مرکزی تعیین و در خصوص اجرای طرح ها و مسائل مربوطه در حوزه های مختلف بحث و گفتگو شد .

کریم بیکی با اشاره به ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن طرح های مرتبط با حوزه عمرانی ، درمان ، ورزش و جوانان خواستار اهتمام ویژه دهیاران جهت انجام و اتمام این پروژه ها شد . 

کریم بیکی اظهار داشت : دهیاران مکلف شده اند در پایان هر ماه گزارش درصد پیشرفت اجرای پروژه ها را ارائه کنند .