با نزول بي سابقه بارش باران رحمت الهي درميبد بسياري ازنقاط شهرميبد دچارآبگرفتگي شد

بارش باران كه ازساعت 24 ديشب درميبد آغازشد تا ساعت 9ونيم بامداد ادامه داشت و به گفته مسئول هواشناسي ميبد تا به حال بيش از16 ميليمتردرميبد باران باريده است وانتظارمي رود اين بارش ها تا روزپنجشنبه ادامه و به بيش از30 ميليمتربرسد

فرماندارميبد درنخستين لحظات صبح امروزبا حضوردرسطح شهرو مشاهده آبگرفتگي سطح معابردرشهرستان و همچنين بازديد ازمسيرهاي سيل درروستاهاي همجواربلافاصله با تشكيل ستاد مديريت بحران خواستارآمادگي بيشترمسئولين درمهارسيل درروستاها و معابرسطح شهرستان شد ودستورات لازم به اعضاي ستاد مديريت بحران شهرستان درجهت جلوگيري ازسيل و آبگرفتگي درشهرستان صادرو با تعدادي ازمسئولين با حضوردرمنطقه وخيابانها مستقيما موضوع را مديريت نمودند

رجايي افزود : همه دستگاهها با تمام امكانات درمهارسيل و آبگرفتگي درروستاهاي كوهستاني و معابرسطح شهرتلاش كنند