با حضوررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد مشکلات کشاورزی شهرستان بررسی شد

دکترابرقویی رئیس جهاد کشاورزی استان یزد درجلسه بررسی نگرانی های بخش کشاورزی شهرستان میبدگفت :با هماهنگی و اتفاق نظری که درغالب مدیریت وزیرمجموعه های جهاد و نمایندگان مجلس  و فرمانداران سطح استان است ؛ دید مناسبی به کشاورزی استان یزد درکشوروجود دارد .

دکترابرقویی درخصوص ایجاد ایستگاه بلدرچین درشهرستان میبد گفت :‌ این موضوع را به طورجدی پی گیری می کنم.
وی درخصوص توسعه گلخانه ها و پرورش اسب درشهرستان میبد هم  گفت :درصورت تامین آب ، زمین را آماده سازی و دراختیارکشاورزقرارمی دهیم و جهاد اعتبارات لازم برای زیرساختهای لازم درپرورش اسب را نیزفراهم می کند .
دکترابرقویی هماهنگی و جمع آوری محصولات باقیمانده درسرشاخه های باغات انارو سوزاندن به موقع آن را یکی ازراه های مهارآفت کرم گلوگاه اناربیان کرد .
رئیس جهاد کشاورزی استان یزد درخصوص نامناسب بودن ساختمان اداری جهاد کشاورزی میبد گفت : 165 میلیون تومان برای آغازپروژه ساختمان جدید جهاد کشاورزی میبد اختصاص یافته است .
حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده نماینده مردم تفت ومیبد دراین جلسه با ابرازخرسندی گفت: به حمدالله  کمبود ها و فقدان امکانات درزمینه کشاورزی با مدیریت قوی مرتفع شده است و با توجه به تلاش و کارمردم دراستان و شهرستان امیدواریم بخش کشاورزی ارتقاء پیدا کند .
نماینده مردم تفت و میبد با اشاره به راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی بلدرچین درمیبد گفت : با توجه به اینکه شهرستان میبد محل تولد بلدرچین درکشوراست انتظارمی رود مرکزتحقیقات بلدرچین درشهرستان میبد راه اندازی شود .
حجت الاسلام یحیی زاده تاکیدکرد : جهاد کشاورزی باید نگرانی های روستاهای اطراف شهرک صنعتی را ازلحاظ آلایندگی های زیست محیطی با بررسی و تحقیق رفع و اعلام نماید که دراین مناطق چه محصولاتی می شود کاشت و برداشت کرد .
فرماندارمیبد هم دراین جلسه گفت : آلایندگی های زیست محیطی را   ازعوامل نامناسب بودن کشت وکاردرشهرستان میبد بیا ن کرد .
محمد رضا رجایی بر جابه جایی لوله های فرسوده تاکیدکرد و راه اندازی ایستگاه بلدرچین ،  توسعه گلخانه ، دامداری ، پرورش اسب  را از ظرفیت های شهرستان میبد بیان کرد و خواستارحمایت جدی دراین زمینه ها شد .
لازم به ذکراست : نماینده مردم تفت ومیبد ، فرماندار،رئیس جهاد کشاورزی استان یزد و سرپرست جهاد کشاورزی میبد ازیک واحد پرورش بلدرچنین نیزبازدید و ازنزدیک با مراحل پرورش بلدرچین و مشکلات موجود آشنا شدند .
این واحد پرورش بلدرچین درحال حاضر 80 هزارقطعه بلدرچین ، زمینه اشتغال 20 نفر را فراهم آورده است .