بازدید بخشدار مرکزی میبد از شعب اخذ رأی روستاها

محمدجواد احمدی بخشدار مرکزی میبد با حضور در شعب اخذ رأی روستای های بخش مرکزی در جریان فرایند اخذ رأی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، بخشدار مرکزی میبد در بازدید از شعب اخذ رأی در جمع مردم روستای های بخش مرکزی پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شد و روند برگزاری انتخابات را از نزدیک رصد نمود.