ايشان از نزديك با روند كاري كاركنان اداري اين دانشكده آشنا شدند و با ايشان به گفتگو پرداختند .
رجايي فرماندار ميبد در اين بازديد  با اشاره به سفر اخير خود به تهران بيان داشت :  با جلسه اي كه با جناب آقاي دكتر رضايي داشتيم اعتباري  براي محوطه سازي دانشكده فني خواهران و همچنين تخصيص اعتبار براي هزينه هاي انشعابات دانشكده را به تصويب رسانديم .