اعضای شعب اخذ رای در شهرستان میبد در جلسه آموزشی و توجیهی با فرایند انتخابات آشنا شدند .
ابوالفضل رشیدی دبیر ستاد انتخابات شهرستان میبد گفت : اعضای شعب در 7 گروه در جلسات مختلف قرار است شرکت و آموزش لازم را در مسئولیتی که پای صندوق رای برعهده شان گذاشته شده است فرا بگیرند .
رشیدی با اشاره به تغییرات بعضی از قوانین انتخابات در کشورافزود : اعضای شعب باید با قوانین جدیدی که اعمال شده است را یاد بگیرند .
وی تصریح کرد : اعضای شعب اخذ رای حق اینکه از نامزدی حمایت و طرفداری کنند ندارند و باید قوانین انتخابات را درشعبه های انتخابیه رعایت کنند .
دبیر ستاد انتخابات شهرستان میبد گفت : اعضای شعب باید همکاری و هماهنگی لازم را هم با شورای نگهبان در شعب داشته باشند تا فرایند انتخابات بدون هیچ مشکلی پیش رود .