پنج عدد شير آب متصل به مخزن آب زاينده رود در مجاور چاه آب شهرداري واقع در انتهاي خيابان رشيدالدين جهت استفاده شهروندان  آماده بهربرداي است . موسوي رئيس اداره آب و فاضلاب شهري شهرستان ميبد در اين خصوص گفت با تلاش و كوشش همكاران تا عصر دوشنبه شهروندان گرامي براي برداشت آب مي توانند مراجعه نمايند .