پيام فرماندار ميبد به مناسبت روز ملي ازدواج


حرکتی نوین و شایسته در راستای ترویج این سنت پاک وآسمانی است. سنتی که نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان فرهنگ ساز جامعه وخانواده هاست وباید در این مسیراهتمام ورزید تا به جامعه ای عاری از هرآنچه ناراستی وکژی است ،دست یازیم.

در اين برهه از زمان پر جنجال و هياهو، ازدواج جوانان از اهم موضوعاتي است كه خانواده هاي گرامي بايد بدان توجه كرده و با دقت نظر، برنامه ريزي نمايند تا فرزندان جوانشان از تيه تباهي برهند بنابراين انتخاب آگاهانه از مهم ترين و بديهي ترين عوامل پايداري زندگي است.

 آن چه مسلم است این که امر" ازدواج" از ضروریات زندگی آدمی ونردبانی در مسیر تکامل روحی انسان است که اگر به آن وقعی نهاده نشود اسب شهوت ،لجام گسیخته می گردد و باید منتظر فاجعه ای سخت دردناک بود. پس چاره ای باید . واین مهم را چاره ای نیست جز فرهنگ سازی ازدواج آسان وآگاهانه براساس آموزه های قرآن کریم وسنت نبوی.

 و بی هیچ شک و تردید، نقش خیرین ،مشاوران ،اساتید و روحانیت معزز در این راستا نقشی بی بدیل و حائز اهمیت است و تجلیل ازاین بزرگواران می تواند در الگو سازی در این عرصه موثر واقع افتد.

اینجانب از تلاش بی وقفه وخداپسندانه این عزیزان سپاسگذاری نموده وضمن امتنان از برگزارکنندگان این محفل گرانسنگ ،از درگاه خداوند منان برای قشر جوان شهرستان میبد طول عمر، توفیق عبادت و عافیت روح و جسم را مسئلت می نمایم.

ومن الله التوفیق
محمد رضا رجایی
فرماندار