پيام فرماندار
بسمه تعالي
.
         شهرستان میبد در پنجاه کیلومتری شمال‌باختری شهرستان یزد قرار دارد. این شهرستان با 1271 کیلومتر مربع وسعت، کوچک‌ترین شهرستان استان یزد است و به لحاظ تراکم نسبی جمعیت، بعد از یزد قرار دارد. در حال حاضر جمعیت این شهرستان بالغ بر 74333 نفر است. شهرستان میبد شامل یک بخش «مرکزی» و دو دهستان «بفروییه» و «شهدا»است. اگرچه بافت سنتی این شهرستان در طول زمان گزندهای فراوان دیده است، اما یکی از نمونه‌های نادر شهرهای باستانی ایران به شمار می‌رود.  
 نام میبد همیشه بر لوح سربلندی وافتخار در عرصه های مختلف خود نمایی می کند این دیار، شهری تاریخی ودرجای جای آن آثار باستانی ومیراث عظیم فرهنگی خودنمایی می کند ودرعرصه علم وفرهنگ که خواجه رشیدالدین میبدی وآیت الله حایری موید این ادعایند وامروز نیزشاهد موفقیتهای چشمگیر فرزندان این دیار در مسیر علم وفرهنگ می باشیم درمسیر صنعت که به عنوان قطب مهم صنعت استان وکشوراست و وجود شرکتها وکارخانجات تولیدی وصنعتی از جمله فولاد و تصفیه قند وشکر وکاشی وسرامیک مصداق صنعتی بودن این شهراست و حضور مردمی فهیم وخیرین بزرگوار دراین شهرستان نیزهمواره مشاركت مردمي را به خوبي نشان مي دهد.
بی شک جهت دستیابی برآستان پیشرفت به تلاش بی دریغ مسئولین نیازاست تا بتوان چرخه عظیم جامعه را به حرکت درآورد درپناه کوشش بی وقفه مسئولین ودرسایه مساعدت ومشارکت نیروی پرتوان مردمی مسیر تعالی وترقی هموارمی گردد و جامعه به سوی افق آبی رنگ سرفرازی گام برمی دارد.
بحمد الله شخصاً در خدمت مجموعه اي هستم كه جز «خير و صلاح » هدفي ندارد بسيار مسرور و شاكرم .اما در اين راه مواجه با انواع و اقسام تنگنا ها هستيم كه عبور از آنها ميسر نمي شود مگر به همت و بزرگ منشي مردم و بزرگان شهرستان و همياري دولتردان استان و كشور، كه بي دريغ و سخاوتمندانه به ياري آمده و همواره ما را مورد لطف خويش قرار داده اند.
بدون شك هزاران انديشه ناب، خلاق و نوآور در عرصه هاي گوناگون شهرستان وجود دارند كه برآيند رشد و كيفيت توليد شاهد اين مدعاست، اينجانب اميدوارم با تلاش و كوشش مسئولين و همياري و مساعدت مردم شهرستان،شاهد شكوفايي هر چه بيشتر و اعتلاي همه جانبه شهرمان باشيم.
.
 محمد رضا رجائي - فرماندار ميبد