به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به مناسبت روز كار آفريني و فني حرفه اي فلاح معاون فرماندار از مركز فني حرفه اي خواهران ( خير النساء ) بازديد نمودند .

طي اين بازديد قاسمي بخشدار مركزي ،  دهقاني نماينده شوراي شهر واقبال مشاور بانوان فرمانداري ، آقايي كارشناس امور بانوان و جمعي از نمايندگان بانوان ادارات شهرستان ميبد حضور داشتند .

فلاح معاون فرماندار هدف از اين بازديد را شناسايي توانمنديهاي بانوان شهرستان بيان نمود و افزود : خوشبختانه امروز شاهد رشد و ارتقاء سطح آموزش و مهارت در بين بانوان شهرستان هستيم . كه در اين راستا ساماندهي مشاغل خانگي بانوان در حوزه شهري و روستايي مورد توجه قرار گرفته است .

ياد آور مي شود مركز فني حرفه اي خواهران خير النساء در 32 رشته آشپزي ، سفره آرايي ، كامپيوتر ، حسابداري ، خياطي ، بافندگي به صورت رايگان به بانوان خدمات آموزشي را ارائه مي نمايد .