كاهش 40 درصدي حق بيمه شخص ثالث انواع موتورسيكلت
به موجب مصوبه 12/04/87 هيئت محترم دولت، حق بيمه شخص ثالث انواع موتورسيكلت ها 40 درصد كاهش يافته و همچنين معاف از پرداخت جرائم نداشتن بيمه نامه مي باشد.
دفتر بيمه ايران نمايندگي ميبد اعلام نمود كه با توجه به اهميت موضوع و اين نكته كه تاريخ اجراي اين مصوبه تا پايان 30/10/87 مي باشد، از همشهريان عزيز تقاضا نمود در صورت تمايل به بيمه نمودن موتورسيكلت خود تا قبل از اين تاريخ اقدام نمايند.
طبق اين مصوبه و تا تاريخ اعلام شده، هزينه بيمه موتورسيكلت تك سيلندر 55000 تومان مي باشد كه اين بيمه نامه پرداخت يك ميليون تومان كمك مالي طرف مقابل و همچنين 55 ميليون ديه فوت و يا نقص عضو را پرداخت مي نمايد.