اسماعيلي بخشدار بفروئيه در اين ارتباط گفت : پروژه  روكش  آسفالت  حسن آباد به مهرجرد حد فاصل دروازه حسن آباد تا پل عيشي با مشاركت 60 درصدي اداره راه و شهرسازي و 40 درصد مابقي از طرف دهياري حسن آباد انجام شد .

با آسفالت شدن  اين مسير گامي در جهت كم شدن بار ترافيكي شهرستان و تردد آسان وسايط نقليه خواهد شد  .