معاون فرماندار ميبد :


مهندس فلاح در اين ارتباط اضافه نمود : با هماهنگي به عمل آمده بحث هماهنگي با اطباء انواع بيمه ها ، بيمه گرها  به سرانجام رسيده و اين طرح روز بعد از نيمه شعبان با اعلان رسمي آغاز و مردم مي توانند با مراجعه به سايتهاي پزشكان  مربوطه نسبت به انتخاب پزشك خود اقدام نمايند .
وي گفت : طرح كلي پزشك خانواده بر اين اساس استوار است كه درمان و دارو به طور عمده براي افراد به سمت رايگان شدن پيش مي رود و پس از اجراي طرح كسي حق ندارد مستقيما با پزشك متخصص مراجعه نمايد و تنها راه معرفي از جانب پزشك خانواده مي باشد .
وي ادامه داد : اين طرح موجب كاهش هزينه هاي دارو و درمان خواهد شد و هر دو هزار نفر شهروند با يك پزشك لينك مي شوند . براي  شهرستان ميبد نزديك به 25 پزشك در نظر گرفته شده  .