معاون فرماندار ميبد :


فلاح در زمينه اجرايي شدن مصوبات بيان داشت : در اين جلسه كنترل وضعيت استقرار فروشندگان به نوع اجناس و وضعيت بهداشتي و تعزيراتي آن در دستور كار ادارات مربوطه قرار گرفت .
وي تصريح كرد : استقرار نيروهاي لازم جهت كنترل مسائل اخلاقي و مديريت و برخورد با جرائم متعدد اخلاقي و اجتماعي و نيز با همكاري و تعامل نيروي انتظامي ، ستاد احياء و هيات امناء در دستور كار قرار گرفت .
وي همچنين افزود : ساماندهي وضعيت خدمات فرهنگي در امامزاده ، برپايي نماز جماعت و ... نيز از مباحث ديگري بود كه ادارات شهرستان و هيات امناء در راستاي ساماندهي آن برنامه ريزي نمودند .
تكميل سيستمهاي امنيتي و دوربين ها در محوطه اطراف ، ساماندهي فروش طيور و ماكيان و برخورد با دستفروشان قانون شكن و مديريت خادمين افتخاري ازجمله ديگر مصوبات اين جلسه بود .
معاون فرماندار اظهار اميدواري كرد با ساماندهي وضعيت كنوني بتوان خدمات منايب فرهنگي مذهبي در كنار جايگاه بازار براي شهروندان ارائه دهد و در اين رابطه نيز لوح تقدير اعضاي هيات امناي امامزاده به شهردار ميبد تقديم گرديد .

گفتني است اجراي خيابان اطراف كه يك دهه پيش طراحي و تصويب شده بود در اين دوره احداث و تأثير بسزايي بر ساماندهي وضعيت بازارچه و زندگي عمومي مردم منطقه و كاهش بار ترافيكي آن گذارده است  .