زيرساخت هاي منطقه ويژه اقتصادي شهرستان ميبد بررسي شد

 فرماندارميبد با اشاره به سرماي گذاري اسپانياي ها درمنطقه ويژه اقتصادي شهرستان ميبد و انتقال 60 واحد كارخانه به منطقه ويژه اظهارداشت : با توجه به نگراني هايي كه در آلاينده گي هاي اين صنعت درشهرستان وجود دارد ؛ بايد درآينده به سمت ساخت تكنولوژي اين صنعت درداخل برويم .

 تامين گاز، آب و رينگ را ه آهن ازبحث هاي مهم دراين جلسه بود .

گفتني است با توجه به حجم سرمايه گذاري 2 هزارميليارتوماني سرمايه گذاران داخلي و خارجي درمنطقه ويژه اقتصادي 2هزارهكتاري شهرستان ميبد و توسعه صنعت استان يزد ، تامين زيرساخت هاي منطقه ازجمله تامين آب ، گازو رينگ راه آهن براي نقل و انتقال توليدات كارخانجات ازضروريات است .

لازم به ذكراست رينگ راه آاهن بالاترازايستگاه شمسي منشعب به سمت شهرستان هاي صدوق ، ميبد واردكان ازبحث هاي مطرح شده است كه درصورت همكاري اين سه شهرستان مطالعه اوليه انجام وبعنوان طرح مصوب براي سفرسوم دولت قرارمي گيرد .