رئيس بنياد شهيد و امورایثارگران شهرستان ميبد ميبد معرفي شد

سردارفرهنگ دوست دراين مراسم ضمن گرامي داشت ياد و خاطره شهداي دانش آموزو دانشجو ، تبعيت ازولايت مطلقه فقيه دردوران 8سال دفاع مقدس را يكي عوامل پيروزي درجنگ بيان كرد

وي افزود : امروز خانواده شهداء وايثارگران درجامعه بايد مورد تكريم قرارگيرند 
فرماندارميبد هم دراين مراسم ضمن گرامي داشت ياد وخاطره شهداي دانش آموز،خدمت به خانواده شهداء و ايثارگران را يك فرصت الهي بيان كرد وافزود : كساني كه دراين نهاد خدمت مي كنند بايد با نگاه پدرانه درخدمت خانواده شهداء وايثارگران باشند
دراين مراسم اززحمات وتلاش هاي محمدعلي فلاح پوررئيس سابق بنياد شهيد و امورایثارگران ميبد و همچنين علي محمد نصيري سرپرست اين اداره قدرداني شد ومرتضي حسين پوربعنوان رئيس بنياد شهيد معرفي شد