درمراسمي محمدصادق دهقان پور به عنوان رئيس جديد تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد معرفي شد

دراين مراسم حسيني مدير كل تعزيرات حكومتي استان يزد ضمن تقديرو تشكراززحمات جمال سليمي ، محمد صادق دهقان پور را به عنوان رئيس جديد تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد معرفي كرد

حسيني دراين مراسم با تاكيد بر اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها گفت : با توجه به موقعيت مكاني و استقرار واحدهاي صنفي در ميبد پيگيريهايي صورت گرفته است كه ساختمان مستقل براي اداره تعزيرات شهرستان ميبد در نظر گرفته شود
وي همچنين خاطرنشان كرد : بايد جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي به صورت مستمر تشكيل شود
محمد رضا رجايي فرماندارميبد نيزدراين مراسم ضمن تقديرازتلاشهاي جمال سليمي ، انتخاب شايسته محمدصادق دهقان پور را تبريك گفتند و افزود : انتظارداريم ؛ همه مسئولين استان و شهرستان با رئيس جديد تعزيرات همكاري مداوم ومستمرداشته باشند
رجايي افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ، مسئولين تعزيرات بايد حواسشان جمع باشد تا فرصتي به دشمنان و سودجويان ندهند و در جهت حفظ حقوق مصرف كننده تمام تلاش خودر را به كار گيرند