با حضور معاون فرماندار :


فلاح معاون فرماندار از اجرائي شدن 10 مصوبه قبلي در اين شورا خبر داد و افزود :  در خصوص راه اندازي مدارس مقرر گرديد فرماندهي نيروي انتظامي و  رئيس راهنمائي و رانندگي در خصوص همكاري لازم و تأمين نيروهاي امنيتي در جلوي مدارس به جهت حفظ جان دانش آموزان و مباحث ترافيكي حمل و نقل و سرويس مدارس و مسائل اجتماعي اقدام لازم را به عمل آورند كه اين مصوبه در ادامه در شوراي ترافيك شهرستان مطرح و مورد تصويب نهايي قرار بگيرد .
وي همچنين تصريح كرد : در خصوص راه اندازي مدارس ندوشن و مديريت آن و امكانات و كمبودهاي آن منطقه از جمله مشكلات سخت افزاري مدارس و همچنين تأمين معلم مورد نياز در جلسه مطرح و تصميم گيري شد و مقرر گرديد در روز سه شنبه 12 شهريور كل مجموعه آموزشي تغيير و تحولات آن انجام شود و به شهرستان ميبد واگذار شود .