با هدف آمادگي در نوروز 93 :

 

در اين جلسه دكتر يزدي در باره رعايت مسائل بهداشتي و لزوم بستر سازي و ظرفيت سازي مناسب جهت مسافران نوروزي نكاتي را بيان د اشتند .
وي از اغذيه فروشي ها شيريني فروشان   وصاحبان رستوران  كه با مواد خوراكي و غذايي سرو كار دارند خواست به طور جد مراقب مسائل بهداشتي باشند . وي تأكيد كرد مركز بهداشت ميبد با اعزام گشتهاي ويژه كليه موارد را زير نظر خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف اعمال قانون خواهد شد .
خليلي رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت نيز در اين جلسه با توصيه به كسبه و بازاريان از آنها خواست به نحوي با مسافران برخورد نمايند كه در شأن يك شهروند ميبدي باشد . وي خواستار درج اتيكت در محل كسب آنها شد , وي افزود ما در پايان سال هيچگونه افزايش نرخي نخواهيم داشت  .