جشنواره نشریات دانشجویی منطقه 4 دانشگاه آزاد در میبد گشایش یافت

دبیر منطقه 4 دانشگاه آزاد در مراسم گشایش این جشنواره گفت:نشریات دانشجویی ،عرصه تبلور اندیشه های تحول آفرین دانشجویان است.

 " احمد زمانی" ضمن تبریک روز بسیج به بیان خاطرات دوران دانشجویی خود پرداخت و تصریح کرد: با حفظ تفکر بسیجی در میان دانشجویان ،شاهد استمرار پیشرفت کشوردر زمینه های گوناگون به ویژه علم باشیم.

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی میبد نیزطی سخنانی اظهار داشت: جشنواره نشریات دانشجویی ، می تواند توانمندی نشریات را از لحاظ فنی و محتوایی بنمایاند.

 " احمد علی زارع " افزود: در این جشنواره علاوه بر نمایش نقاط قوت ، نقیصه های احتمالی نیزبررسی و رفع خواهد شد.

 وی خاطرنشان ساخت: با تقویت نشریات دانشجویی،روح علم آموزی و فرهنگ محوری همچنان در کالبد دانشگاه جریان می یابد.

 وی گفت: ناتوی فرهنگی ،بزرگترین طرح مخربی است که مخالفان گسترش اسلام ، با اجرای آن ، هم پاشیدگی نظام فرهنگی کشورهای اسلامی را دنبال می کنند.

در این جشنواره سه روزه ، نشریات دانشجویی 20 واحد دانشگاهی به نمایش توانمدیها و رقابت می پردازند.