فلاح فرماندار میبد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد: فرماندار ميبد در نشست با روابط عمومي و خبرنگار واحد مركزي خبر با اشاره به ظرفيت كبوترخانه ميبد در جذب توريست وگردشگران داخلي و خارجي گفت: اصلاح وساماندهي محوطه كبوترخانه كاري است كه از نوروز 94 شروع شده است .

حسين فلاح گفت: توجه به ميراث فرهنگي و آثار ارزشمند تاريخي يكي از اولويت هاي اين شهرستان است .

وي با تاكيد بر اينكه بايد ظرفيت هاي تاريخي شهرستان ميبد را بيش از گذشته به مسافرين گردشگران معرفي كنيم، مرمت و بازسازي خانه هاي قديمي، ساماندهي اطراف كبوترخانه و مرمت كهن دژ نارين قلعه را از بخشي از اولويت هاي فرمانداري و ميراث عنوان كرد .

اين برج كه داراي بيش از 4هزار لانه كبوتر است در محل فرمانداري قرار دارد و به شماره 1691 در فهرست آثارملي به ثبت رسيده است.

معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ميبد با اشاره به فلسفه وجودي اين نوع بناها در شهرستان ميبد گفت: درگذشته برج هاي گوناگوني درميبد ساخته شده است كه عمدتا نقش حفاظتي و ديده باني داشته اند و اين برج ها معمولابه فاصله نزديكي ازديوار شهر يا بيرونه ها در دو يا سه طبقه ساخته شده اند به گونه اي كه محوطه وسيعي از بيرون شهر را زير نظر داشته است .

رسول مشتاقيان گفت: برج هاي كبوترخانه كه در جنوب شرقي باروي قديم است ظاهراً بر خلاف ساير برج هاي شهر همچون برج عبدالوهاب، برج محله كنزي ها و غيره براي نگهداري كبوتران  و استفاده از كود آنها ساخته شده و جنبه حفاظتي نداشته است.

وي با بيان اينكه  برج كبوترخانه ميبد داراي 4هزار لانه كبوتر است افزود: اين كبوترخانه از معماري خاصي برخوردار است و 4 برجك بالاي آن برج جهت جذب پرندگان بوده است.

مشتاقيان حلقه گچي سفيد دور بدنه برج را از ويژگي خاص اين كبوترخانه عنوان كردو افزود: حلقه سفيد گچي دور اين برج  براي جلوگيري از نفوذ خزندگان مانند مار و عقرب به داخل برج طراحي شده است تا مار  و عقرب كه مهارت خاصي در بالا كشيدن خود از ديوار براي رسيدن به طمه خود را دارند با رسيدن به سطح سفيد و لغزنده گچي دور برج تعادل خود را از دست بدهند و به سمت زمين سقوط كنند.

معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ميبد همچنين با اشاره به كاسه  روي پشت بام گفت: اين كاسه ها براي رساندن آب به كبوتران گذاشته شده است .

وي با بيان اينكه اين كبوترخانه ها در مركز كشت خوان هاي قديم قرار داشتند افزود: اين برج ها در واقع كارخانه توليد مرغوبترين كودهاي براي زمين هاي كشاورزان بوده است .

مشتاقيان گفت: كشاورزاني كه اين برج ها را در مركز كشت خوان ها داشتند علاوه بر استفاده از كود پرندگان به زمين هاي كشاورزي درفصل خاص از تخم كبوتر، گوشت و فروش آنها هم استفاده اقتصادي مي بردند .