فرماندار ميبد :


وي با تقدير از بنياد ميبدي ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اداره ميراث فرهنگي ،  جهاد دانشگاهي كه در برگزاري اين همايش نقش بسزايي داشتند از آقايان مهندس پويا و دكتر جندقي به خاطر همراهي و حمايت از اين همايش و حفظ اين هنر ماندگار تشكر نمودند .
ايشان 10 تير روز صنعت و معدن را تبريك گفت و افزود : زيلو امروز يك صنايع دستي محسوب نمي شود بلكه يك هنري است كه نشأت گرفته از ذوق و فكر وعشق و دلباختگي شما مردمان وطن دوست و علاقه مند به ايران اسلامي است كه از اين هنر ارزشمند با خون دل پاسداري نموده ايد .
رجايي در خصوص حفظ اين هنر بيان داشت : بايد اين هنر را به نسلهاي بعدي شناساند و كاركرد فرهنگي نسبت به انتقال ميراث غني به نسلهاي جوان توسط دستگاههاي متولي امر بويژه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به صورت جدي تر در دستور كار قرار بگيرد . زماني مي توانيم از اين هنر ارزشمندمان حفاظت و حراست نمائيم كه با ذوق همراه با ذوق و علايق امروز مردم سازگاري داشته باشد ، توليد صرفا سنتي متكي بر يكسري دست آوردهاي گذشته ارزشمند هست ولي تنوع در توليد حياتي و ضروري است . كارهاي ارزشمندي در اين خصوص انجام گرفته ليكن هنوز ابتداي راه هستند بايد از علم روز و تجربه نخبگان و پيشكسوتان زيلو باف يك تركيب جديدي ايجاد بشود و از آن بهره گرفت .  اين هنر بايد به تمامي جهان ارائه شود اين امر خطير به عهده دستگاهها و متوليان امر هست . وي در خصوص رونق بازار زيلو بيان داشت : خوشبختانه درخواستهاي متعددي در زمينه خريد زيلو را داريم كه بايد جوابگو باشيم و اين در حالي است كه قبلا در اين بازار دچار ركود بوديم و بايد اين موقعيت را غنيمت شمرد و نيروهاي خلاق و جوان را وارد اين عرصه  نمود .  

يادآور مي شود در اين همايش از كتاب هنروران شهر خورشيد نيز رونمايي شد و به زيلو بافان پيشكسوت با اهداء لوح يادمان همايش تقدير شد . اين همايش با همكاري فرمانداري ، ميراث فرهنگي ، جهاد دانشگاهي ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد ميبدي در محل سالن آمفي تأتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد .