به مناسبت روزجهاني كودك جمعي ازكودكان مهدهاي تحت پوشش اداره بهزيستي با فرماندارميبد ديداركردند

فرماندارميبد ضمن تبريك ميلات با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنين روزجهاني كودك ،  ارزش و اهميت كارمربيان مهدكودك ها را خاطرنشان شد وافزود : با توجه به اينكه بخش عمده شخصيت كودكان درهمان مهدكودك شكل مي گيرد ؛ انتظارمي رود ؛ كودكان درمهد كودكها  با قرآن و زندگي اهل بيت آشنا شوند .

محمد رضا رجايي همچنين برتقويت اعتماد به نفس و قدرت بيان دركودكان تاكيد كرد .
رئيس اداره بهزيستي ميبد  هم دراين مراسم ضمن تبريك ميلاد حضرت معصومه (س)  گفت : درشهرستان ميبد 27 مهدكودك وجود دارد كه تعداد 20 مهد كودك و 7 مهد روستا مي باشد كه 850 كودك  و 17 درصد كودكان واجد شرايط مهدها را تحت پوشش قرارداده است .