برگزاري نمايشگاه كتاب تخصصي در ميبد

هشتصد و پانزدهمين نمايشگاه كتب تخصصي و فوق تخصصي علوم پزشكي و پرستاري و مامائي، به واسطه انتشارات روشن كتاب با همكاري بيمارستان امام جعفر صادق (ع) برگزار مي گردد

زمان: 27/7/87 لغايت 2/8/87

مكان: ميبد- بلوار بسيج- بيمارستان امام جعفر صادق(ع) ميبد

تلفن نمايشگاه: 09122020925 - 09355159911