فرماندارميبد:

 

در اين مراسم با شكوه كه با حضور امام جمعه محترم شهرستان ميبد برگزار گرديد رجايي اضافه نمود : بعد از تدوين سند چشم انداز 1404 با توصيه هاي مقام معظم رهبري اسناد پائين دستي هم متعدد در بخشهاي مختلف در سطح كشور آماده شد . در شهرستانها دولت اراده كرد كه مديريت مبتني بر تدوين برنامه هاي راهبردي را در دستور كار خودش قرار بدهد كه ما جزء شهرستانهايي بوديم كه افتخار اين را داريم كه با همكاري خوب حضرت آيت الله اعرافي و راهنمايهاي ارزشمند ايشان  و همچنين راهنمائيهاي ارزشمند عالم رباني شادروان يحيي زاده نماينده محبوب كه زحمات بسياري را براي اين سند كشيدند كه متأسفانه در بين ما نيستند كه شاهد رونمايي از اين سند راهبردي باشند و محبتهاي استاندار محترم بويژه معاونت محترم برنامه ريزي و بالاخص جناب آقاي حسيني پور كه از نخبگان هستند از تاثير گذاران در حوزه برنامه ريزي آقاي نبي كه هميشه ما را ياري رساندند و همچنين شاكري شمسي كه زحمات بسياري در اين خصوص كشيدند  از همه اين عزيزان سپاسگذارم . مسئوليت نظارت اين طرح هم برعهده دكتر زارع بود كه زحمات بسياري نيز در اين خصوص كشيدند و از همه مسئولين ادارات كه وقتهاي زيادي را براي اين سند گذاشتند و همچنين از نخبگان اين شهرستان در بخشهاي مختلف سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي كه فعالانه در تدوين اين برنامه همكاري لازم با ما صميمانه تشكر مي نمائيم .
در نهايت بايد صميمانه از گروه پردازش ماهان كه علي رغم بودجه كم ، با دقت لازم و با توجه به توصيه همه نخبگان شهر بويژه امام جمعه محترم تمام دغدغه ها را در تدوين اين برنامه لحاظ نمودند قدرداني نمائيم  .