بازدید فرماندارمیبد از پروژه مسکن مهر

فرماندار در این بازدید افزود: هرگونه كوتاهي نسبت به تحويل پروژه مسكن مهردرموعد مقرربه عهده پيمانكار، كارفرما واداره تعاون است

فازاول 120 واحدي پروژه مسكن مهرشهرستان ميبد قراراست درآذرماه به بهره برداري برسد