بازديد فرماندار ميبد از زندان اردكان

با ارائه گزارش ، بهترمي توانيم دركاهش ناهنجاريهاي شهرستان ، كنترل و نظارت آنها و كاهش بزهكاري ، برنامه ريزي و نظارت داشته باشيم

رجايي تصريح كرد : تعامل بين مسئولين زندان و شهرستان ميبد  مي تواند دركاهش رشد زندانيان تاثيربسزايي داشته باشد
عباس صالحي رئيس زندان اردكان حمل وفروش مواد و سرقت را ازجرايم زندانيان برشمرد و  افزود : متاسفانه تعداد زندانيها هم بومي و هم غيربومي درسال هاي اخيررشد داشته است و عامل اصلي آلودگي به ناهنجاريها هم بيشتربي سوادي و عدم كنترل خانواده ها بوده است
وي با اشاره به فعاليت هاي زندان گفت : فعاليت هاي فرهنگي ، آموزشي خوبي درزندان ازقبيل برگزاري كلاس هاي نهضت سوادآموزي ، نهج البلاغه ، فني وحرفه ايي ، كارگاههاي اشتغال به كار، كلاسهاي ان اي (na ) برا ي معتادين، كشاورزي ، سنگ تراشي و موازائيك زني انجام گرفته است تا ضمن تقويت روحيه خودباوري زندانيان  بعدازآزادي ازبند نيزافراد بتوانند درجامعه به كسب وكاربپردازند
صالحي نبود سالن ملاقات  ، سالن ورزشي ، خودروي زنداني بر و حسينيه مركزي را ازمشكلات ندامتگاه شهرستان اردكان برشمرد و اظهاراميدواري كرد با تعامل مسئولين استان و شهرستانهاي اردكان وميبد اين مشكلات رفع شود