امام جمعه ميبد


وي ضمن گراميداشت  روز حجاب و عفاف تصريح كرد : امروزعفت و پاكدامني از مهمترين حريمهاي الهي است كه با فرهنگ غربي مورد تعرض قرار گرفته و فرهنگ غربي در صدد اين است كه فرهنگ جهان را يكپارچه نمايد و يكي از ابعاد فرهنگ غرب اين است كه ديوارهاي عصمت و طهارت وپاكي و پاكدامني را فرو بريزد و دختران و پسران ما و جامعه ما را دچار سم مهلك بي عفتي و بي توجهي به ارزشها نمايد . 
امام جمعه ميبد در ادامه به نقش رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي اشاره نمودند و بيان داشتند : امروز ماهواره هاي فراوان كانالها و شبكه هاي گسترده ماهواره اي و تبليغات گسترده در صدد اين است كه حيا ، حجاب و عفاف را از دختران و پسران ما بگيرد .
خطيب جمعه ميبد با بيان اينكه  دختران و پسران امروز كه با اين همه هجمه روبرو هستند نسبت به پيشينيان قدر و منزلت بسياردارند خاطرنشان كرد : دختران و پسران عزيزي كه در اين روزگار اهل دين و معنويت و حجاب و پاكدامني هستند كه به حمد الله بسيار هم هستند اينها قدرشان بيش از پيشينيان است . اينها كساني هستند كه در برابرامواج توفنده بي فرهنگي و ضد اخلاقي مقاومت مي كنند . 
حجت الاسلام والمسلمين اعرافي در خصوص تحولات اخير مصر اشاره نمود و تصريح كرد  : نقشه كلان امريكا اين است كه تمام كشورهاي اسلامي را دچار اغتشاش و فروريزي جنگ داخلي ترور و خشونت از هم پاشيدگي و در نهايت آنها را تجزيه نمايد .
امام جمعه ميبد خاطرنشان كرد : اين نقشه كلي آمريكائيهاست كه نوشته و منتشر شده ، از شاخ آفريقا تا عراق و افغانستان و سوريه و هر جايي كه نگاه كنيد اين مسئله را به روشني مي بينيد كه نقشه نقشه امريكا و صهيونيزم هست آنها به دنبال اين هستند كه  كشورهاي جهان اسلام درهم ريخته و دچار جنگ و خونريزي و اختلاف مذهبي و قومي نمايند .   
خطيب جمعه ميبد درادامه به علل شكست جريان اسلام گراي مصر اشاره نمود و بيان داشت : دوري از ايران ، نزديكي به مزدوران غرب ، وادادگي در برابر اسرائيل تندروي در قضاياي سوريه ناتواني در حل مشكلات اقتصادي ، جناح بندي هاي غلت از جمله علل ناموفقيت دولت مصر بود .
وي از نقش كودتاي نرم امريكا و بازماندگان رژيم مبارك نيز به عنوان ديگر عوامل شكست دولت مصر بيان داشت . ايشان مسير گفتگو و تفاهم ، پرهيز از خشونت و اتكاء به آراء مردم را بهترين گزينه براي حل مشكل مصر دانست .
 

هفته بهزيستي و تأمين اجتماعي :

حجت الاسلام والمسلمين اعرافي با گرامي داشت هفته بهزيستي و تأمين اجتماعي  گفت :  بايد براي رسيدگي به مردم ابتدا از خود مردم ياري جست و بعد از آن به سراغ اداراتي همچون  بهزيستي ، تأمين اجتنماعي كميته امداد رفت .  ايشان اظهار اميدواري كرد دولت آينده بتواند در مسير كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاطي گام بردارد و اين امر را محور بداند و اين مسير نيست تا اينكه مردم ، موسسات خيريه ، مساجد در اين زمينه فعال باشند .