اين ستاد به منظوركنترل صحت جريان انتخابات ، آماده دريافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتي ومواردي كه موجب مخدوش شدن حسن جريان انتخابات است مي باشد وشهروندان مي توانند جهت برقراري ارتباط با بازرسي انتخابات شهرستان با شماره تلفن دبيرخانه 03527751014 تماس ويا گزارش خود را به شماره 0352 7753059 فاكس كنند.
لازم به ذكراست اعضاي بازرسي انتخابات شهرستان ميبد آقايان حجت الاسلام محمدعلي فاضليٍ، غلامحسين صباغي و يحيي كارگرمي باشد.