اختتاميه مسابقات فوتسال جام شهداي كارمند درشهرستان ميبد

 

درمراسم اختتاميه اين مسابقات كه فرماندار، رئيس آموزش و پرورش ، فرمانده حوزه اداري كارگري شهيد ميرباقري ، فرمانده بسيج ناحيه ميبد و نيروي انتظامي حضورداشتند ؛ فرماندارميبد ضمن تشكرازدست اندركاران برگزاري مسابقه اهميت ورزش را خاطرنشان كرد و برگزاري مسابقات ورزشي  دربين كارمندان ادارات را باعث افزايش تحرك و نشاط كارمندان بيان كرد

فرمانده حوزه اداري كارگري شهيد ميرباقري  هم گزارشي ازروند برگزاري مسابقات ارائه داد
 در اختتاميه اين مراسم به تيم هاي پايگاه امام حسين (ع) فني و حرفه اي ، شهداي فرهنگي آموزش وپرورش و كميته امداد كه به ترتيب مقام اول تا سوم را كسب كردند جام مسابقات اهداء شد