نتایج اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان میبد

بر اساس صورت‌جلسات دریافتی از هیئت اجرایی بخش‌ها، شعب ثبت‌نام و اخذ رأی شهر مرکز شهرستان و بخش مرکزی نتایج انتخابات شهرستان را که در روز جمعه مورخ 1400/3/28 به عمل آمد به شرح زیر اعلام می‌دارد:

تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه 40202 و تعداد برگ‌های رأی صحیح 36316 که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی زیر تعلق‌گرفته است:

  1. سید ابراهیم رئیسی 31326 سی‌ویک هزار و سیصد و بیست‌وشش رأی
  2. عبدالناصر همتی 2099 دو هزار و نودونه رأی
  3. محسن رضایی میر قائد 1571 یک هزار و پانصد و هفتادویک رأی
  4. سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی 1320 یک هزار و سید صدوبیست رأی