شهروندان محترم شهرستان میبد

از پانزدهم آبان ماه 1400، طبق دستور ستاد ملی و استانی کرونا، از کسانی که بدون کارت واکسیناسیون به فرمانداری جهت انجام هرگونه امور اداری مراجعه کنند ممانعت به عمل خواهد آمد.

بنابراین خواهشمنداست برای تسهیل در امر خدمات و بلاتکلیفی، کارت واکسیناسیون خود را به همراه داشته باشید.

روابط عمومی فرمانداری میبد