گزارش تصويري بازديد فرماندار از كارخانه توليد ميلگرد در ميبد