حماسه‌ روز قدس يادآور فرياد رعدآساي امام راحل «ره» است که همچون صاعقه بر سر صهيونيست غارتگر و جنايتكار فرود آمده و پژواک آن در جهان به ويژه درکشورهاي اسلامي طنين انداز  شد و مسير مبارزه‌ بي‌امان مردم فلسطين را شتابنده و طوفنده ساخت.
روز قدس روز اتحاد و وحدت جهان اسلام و روز تجلی همدلی و فرياد برائت از ظلم و ستم امت واحده اسلامی بر عليه رژيم غاصب صهيونيست است.
روز تبلور عينی حمايت ملت های آزاده و مستقل جهان از قيام ملت مظلوم و قهرمان فلسطين است.
روز قدس روز خروش ملت های اسلامی بر عليه هر گونه تجاوز و اشغالگری است كه بنيان پوشالی رژيم اشغالگر را می لرزاند و حقارت و زبونی اين رژيم سفاك و غده سرطانی را در مقابل كوه استوار و با عظمت مسلمانان جهان نمايان می كند.
روز قدس، روز رژه سپاهيان اسلام در برابر چشمان حيرت زده‌ مستکبرين جهان، روز نمايش اتحاد و همبستگي جهان اسلام در مقابل نمادهاي کفر و استکبار دوران معاصر و روز برائت از استکبار و اعلام نفرت عمومي ملل مسلمان و همه آزادگان جهان از رژيم تروريست و اشغالگر قدس و حامي آن شيطان بزرگ؛ آمريکاي جنايتکار است.
قدس محور هويت و اتحاد همان امتي است كه مستضعفان زمين را وارثان واقعي مي‌داند و براي زورمداري و بي‌عدالتي عمري كوتاه قائل و ايمان دارد كه نصرت و پيروزي از آن صالحان و هدايت يافتگان خواهد بود.
در روز جهاني قدس بر هر مسلمان و آزاد انديشي، واجب است در برابر حقوق مظلومان فرياد اعتراض سر دهد.
بی ترديد حضورپرشور و گسترده آحاد مردم مومن، روزه دار، پارسا، انقلابی و ولايت مدار شهرستان ميبد در راهپيمايی عظيم روز قدس مرهمی بر دردها و آلام ملت مظلوم و ستم ديده فلسطين و گامی بلند در جهت خنثی سازی توطئه های اخير و تحقق آرمان آزادی و رهايی كامل قدس شريف از چنگال اشغالگران صهيونيست خواهد بود . انشاالله  .
محمد رضا رجائي
 فرماندار ميبد