همزمان درهفته دولت 11 پروژه درشهرستان ميبد افتتاح شد
ساختمان آزمايشگاه دانشگاه  پيام نور ، پايگاه بهداشتي محمود آباد ، آسفالت خيابان امام حسن مجتبي (ع) ومعابربفروئيه ، آسفالت وبهسازي بلوارنوروزو معابرمزرعه بيده ، خوابگاه شماره 1 دانشكده الهيات ، كارخانه توليد يخ بلورين ميبد ، شركت قند ياس ميبد ، مركزفني معاينه خودروهاي سنگين و نيمه سنگين ميبد ، پروژه خيابان 12 دي ، ميبدان انقلاب ، باند دوم بلوارسرداران و جايگاه  سوخت cng  دشتي،  بخشي ازپروژه هاي شهرستان ميبد بود كه به بهره برداري رسيد .