با حضور فرماندار ميبد :


فرماندار ميبد در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه از اين حركت فرهنگي استقبال و خواستار توجه هرچه بيشتر كارخانه جات شهرستان ميبد به مقوله فرهنگي شدند .

در اين نمايشگاه تعداد 250 عنوان كتاب در قالب 1000 جلد و با تخفيف 35% در اختيار كاركنان و كارگران اين شركت گرفته شده . اين نمايشگاه تا 3 مهر ماه داير خواهد بود .