مقالات عاشورايي فراخوان شدند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد علاقمندان مي توانند مقالات خود را در محورهاي فرصتها و آسيبها به دبيرخانه اين كنگره ارسال نمايند .

بررسي نقش زنان در تداوم نهضت حسيني، درسهاي عاشورا براي تحكيم خانواده و خرافات و چگونگي رسوخ آن در گزارشهاي نهضت عاشورا از جمله موضوعاتي است كه علاقمندان مي توانند به نگارش مقاله بپردازند.

بنابراين گزارش راههاي تقويت برائت و نفرت از ظلم جهاني، ارائه شيوه ها و گونه هاي صحيح عزاداري از ديگر عناوين و موضوعات اين فراخوان است .

كنگره عاشورا پژوهي كه روز پنج شنبه دهم بهمن ماه سال جاري در محل مسجد اعظم امامزاده جعفر(ع) يزد برگزار مي شود مقالات را تا تاريخ پانزدهم دي ماه سال جاري پذيرش مي نمايد.