مدیرکل تعاون استان یزد: برای ساماندهی اشتغال 400 طرح دراستان آماده شده است

فلاح زاده افزود : تا کنون 13 هزارنفردرسامانه تعاون استان درطرح اشتغال تعاونیها  ثبت نام کرده اند که بعدازسه ماه آموزش درمراکزفنی وحرفه ای و  مشاوره  ازسوی تعاون ،  با تسهیلاتی که سازمان تعاون دراختیارافراد قرارمی دهد درطرح مورد علاقه خود مشغول کارمی شوند

مدیرکل تعاون استان درخصوص سیاست های اشتغال درشهرستان میبد هم گفت : با واگذاری 50 هکتارزمین به سازمان تعاون، شهرک تعاونی صنایع دستی وزیلو درمیبد راه اندازی می شود
وی هزينه راه اندازی شهرک تعاونی صنایع دستی و زیلو درمیبد را به بیش از5 میلیارد تومان برآورد کرد وافزود :   اداره تعاون درخصوص هزینه های زیرساختی این شهرک هیچ مشکلی ندارد
محمد رضا رجایی فرماندارمیبد هم دراین جلسه گفت : شهرستان میبد علیرغم این که شهرصنعتی است با مشکلات بیکاری ازجمله بیکاری قشرتحصیل کرده مواجه است و به نظرمی رسد دراولین گام باید بدنبال شکل گیری شرکت های تعاونی فارغ التحصیلان باشیم
رجایی افزود : با شناسایی علاقه مندان فارغ التحصیل درقالب شرکت تعاونی و آموزش وکمک های بلاعوض اداره تعاون می توان علاوه بررفع نگرانی های افراد،  درتوسعه و تنوع وبازاریابی هم به نحومطلوب عمل كند