مديرعامل توسعه خوشه كاشي و سراميك استان يزد: بازار كاشي اشباع نشده است

" سيروس حامي" در ديدار معاون فرماندار ميبد اظهار داشت: صنعت كاشي قابليت تبديل شدن به دومين درآمد ملي ايران پس از نفت را دارد.

وي افزود: تبديل شدن اين صنعت به درآمد ملي ،نيازمند نگرش توسعه محور در صادرات است.

حامي تصريح كرد: جهان با رشد تقاضا براي استفاده از كاشي مواجه شده است واين نكته ضرورت گسترش توسعه صادرات اين محصول را گوشزد مي كند.

وي از ورود كشورهاي مصر ،ويتنام و تايلند در اين عرصه خبر داد و خاطرنشان ساخت:در صورتي كه صادرات كاشي را بسط و گسترش ندهيم از پيشرفت در اين عرصه باز خواهيم ماند.

مديرعامل توسعه خوشه كاشي و سراميك استان يزدهمچنين گفت: كشور هند با تجربه كردن بالاترين ميزان رشد اقتصادي دنيا ،بهترين و امن ترين مكان براي سرمايه گزاري در اين رابطه است.

حامي يادآورشد:توسعه ، رفع خلاهاي موجود و سود آوري بيشتر را در پي دارد.

وي در تشريح برنامه هاي خود براي توسعه خوشه صنعتي كاشي و سراميك اظهار داشت:ايجاد آزمايشگاه براي افزايش كيفيت،توسعه نهاد هاي آموزشي در راستاي مهارت آموزي و خريد مشترك مواد اوليه به منظور هزينه كرد پايين تر از اين شركت تخصصي است .

شهرستان ميبد با 18كارخانه فعال و توليد سالانه 60 ميليون متر مكعب كاشي بيش از 40 درصد كاشي كشور را تامين مي كند.