محمدرضا رجائي بر ضرورت توجه به جنبش نرم افزاري تاكيد كرد


رييس مركز آموزش عالي شهرستان ميبد طي سخناني گفت: جنبش نرم افزاري تلاشي در جهت بستر سازي براي ارتقاي كمي وكيفي توليدات علمي در جامعه اسلامي است.

دكتر "عباس كلانتري" افزود: ارتقا كمي وكيفي توليدات پژوهشي رابطه مستقيمي با توسعه همه جانبه دارد.

وي تصريح كرد: در مسير تحقق جنبش نرم افزاري مشكلات عديده اي از جمله تحجر وجود دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه يزد اظهار داشت: فقه شيعه سرشار از براهين وادله منطقي است واين مساله نشانگر تقابل آشكار اسلام و تحجر است.

دكتر كلانتري خاطر نشان ساخت: الهيات وجنبش نرم افزاري باهم  پيوندي سخت ناگسستني دارند.

وي همچنين برگزاري اين مراسم را كه به صورت از سوي دانشجويان برگزار شده بود نوعي نوآوري تلقي كرد.

رييس مركز آموزش عالي ميبد افزود: اين مركز آمادگي پيگيري وتاسيس پژوهشكده "الهيات وجنبش نرم افزاري "را دارد.

در ادامه اين مراسم فرماندار شهرستان ميبد گفت:جنبش نرم افزاري فصلي نو در مسير توسعه ايران اسلامي به شمار مي رود .

"محمدرضا رجايي" اظهار داشت: دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي در جنبش نرم افزاري جايگاه والا وحايز اهميتي دارند.

وي افزود: سال هاي متمادي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تنها مصرف كننده فناوري وعلوم غرب بوديم ،اما اكنون ودر اين برهه از زمان به پيشرفت هاي بسياري در علوم كاربردي دست يافته ايم.

رجايي اين پيشرفت ها را ثمره خون شهيداني دانست كه جان خود را در راه اعتلاي ايران اسلامي فدا كردند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود از جنبش نرم افزاري با عنوان فرصت طلايي براي تحول وانقلاب علمي در ايران ياد كرد.

       فرماندار شهرستان ميبد ادامه داد: حضور فعال در عرصه بين المللي و رسيدن به نقطه مطلوب در سند چشم انداز بيست ساله نيازمند جديت علمي است. 

     رجايي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در رابطه با اين جنبش خواستار حركت جدي دانشجويان در اين زمينه شد.

     رييس شوراي نخبگان نيز گفت: در جنبش نرم افزاري سياست ها و حركت هايي تعبيه شده است كه باآن ها مي توان به توسعه علمي دست يافت .

   " سيد روح الله طباطبايي ندوشن" افزود: جنبش نرم افزاري علاوه بر توليد علم نقد آثار علمي موجود وهمچنين تبديل علم آموزي به ارزشي پايدار را دنبال مي كند.

   وي اظهار اميدواري كرد: با مشاركت مجدانه و حداكثري دانشجويان ،شاهد خيزش علمي به خصوص علوم انساني باشيم. 

    جلسه پرسش وپاسخ پايان بخش اين نشست علمي باشكوه بود.