قابل توجه همشهریان عزیز
بنا به اعلام اداره بازرگانی میبد، همشهریانی که در مرحله اول توزیع کالابرگ مرحله سیزدهم شهری، کالابرگ خانوار خود را دریافت ننموده اند،می توانند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی تمام اعضای خانوار و همچنین سربرگ د  کالابرگ قبلی خود، در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به اداره پست شهرستان مراجعه نماین