به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد:  نشست خبري فرمانداربا حضور خبرنگاران در خصوص سرشماري عمومي كشاورزي در محل فرمانداري ميبد تشكيل شد . در اين جلسه فرمانداري ميبد با اشاره به اهميت اي برنامه كه از سوي دولت تدبير و اميد در حال انجام است بيان داشت : سرشماري عمومي كشاورزي يك موضوع بسيار مهم و استراتژيك هست ، واين مهم از 5 مهر آغاز و تا تاريخ  18 آبان ادامه خواهد داشت .

وي افزود : بر اساس ابلاغيه رياست جمهوري همه دستگاهها ملزم به همكاري لازم در اين زمينه هستند و اميدواريم مردم خوب و شريف ميبد نيز در اين زمينه همكاري و مساعدت لازم داشته باشند . از ائمه جمعه و جماعت مساجد و رسانه ها هم مي خواهيم با اطلاع رساني خوب مردم را آگاه و در اين امر مهم دولت را ياري نمايند .

فلاح اشاره داشت : در دوران انقلاب اسلامي ما مجموعا سه سرشماري داشتيم و پيش از انقلاب نيز يك مورد سرشماري داشتيم كه در سال 52 صورت گرفت .  با عنايت به اينكه سرشماري به عنوان محور توسعه در كشورهاي مختلف جهان قرار مي گيرد براي ما نيز مي تواند به عنوان نقشه راهي باشد براي بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات . خوشبختانه اين موضوع سرشماري در كشور ما نهادينه شده و با توجه به فرهنگ سازي هاي صورت گرفته مردم نيز همكاري و همياري لازم را دارند .

وي در خصوص اهميت كشاورزي گفت : خيلي از محصولات كشاورزي در دنيا استراتژيك هستند و ما اگر بدانيم در كجاي دنيا قرار داريم و به عنوان مثال توليد گندم ما در چه جايگاهي هست مي توانيم برنامه ريزي مدوني داشته باشيم و اين امر حتي مي تواند در عرصه ديپلماسي نيز به كشور كمك نمايد .

وي ادامه داد : خوشبختانه شاخص كشاورزي در بخش توليد ناخالص ملي رتبه و رديف خوبي دارد و چيزي حدود 12 % مي باشد و نزديك به 18 % در بخش اشتغال نيز به خود اختصاص داده است . وي همچنين اضافه كرد اين سرشماري مي تواند در برنامه ششم توسعه كشور بسيار موثر مهم باشد .

در كشور ما نزديك به 4 ميليون و سيصد هزار بهره بردار در بخش كشاورزي داريم كه شهرستان ميبد بر اساس سرشماري سال 82 در اين بخش نزديك به 6 هزارو پانصد و هيجده نفر بهر بردار داشته ايم و با عنايت به الحاق بخش ندوشن به شهرستان ميبد اين آمار بيشتر خواهد شد .

در اين نشست همچنين وحيدي معاون فني سرشماري عمومي كشاورزي و صدري قائم مقام مدير اجراي سرشماري و غني پور مسئول پشتيباني سرشماري عمومي كشاورزي حضور داشتند و به سئولات خبرنگاران پاسخ گفتند .