معاون فرماندار :


در اين جلسه مقرر گرديد با توجه به تقاضاي مضاعف مردم براي خريد شن و ماسه شركتهاي تهيه كننده اين مصالح تعطيلي نداشته باشند و به صورت شبانه روزي فعاليت نمايند و دپوي شن وماسه را افزايش دهند و همچنين مقرر گرديد كاميونهات جهت بارگيري به سمت معدن شن و ماسه بفروئيه هدايت شوند .
معاون فرماندار اظهار اميدواري كرد با تمهيدات در نظر گرفته شده ظرف چند روز آينده اين مشكل به صورت كامل برطرف شود . وي بيان داشت ميزان توليد شركتهاي شن و ماسه نزديك به 500 تن مي باشد كه به صورت روزانه بارگيري و مصرف مي شود .
فلاح علت اين مسئله را تعطيلي موقت يك شركت به خاطر تعميرات عنوان نمود و افزود كار ساختماني و ساخت و ساز با توجه به فصل بهار افزايش يافته به همين دليل تقاضا نيز افزايش يافته .
ايشان در خصوص افزايش نرخ محصول اين شركتها گفت : افزايش محسوسي نداشتيم و تنها دليل عمده اين امر تقاضاي زياد و كمبود توليد به خاطر خرابي دستگاههاي يك شركت بوده است .