فرهنگ و هنر
5 کتابخانه عمومی و 1 کتابخانه وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ميبد موجود است.
5 مکان متبرکه ، 168 مسجد و 85 تکیه و حسینیه و 2 مکان مذهبی مربوط به زرتشتیان پایگاههای مذهبی شهرستان را تشکیل می دهند. تعداد 1251 پرونده مربوط به شهدا و ایثارگران در این شهرستان ثبت گردیده که بر این اساس 815 جانباز(شامل 497 جانباز زیر 25 درصد،308 جانباز 25 تا 69 درصد و 10 جانباز 70 درصد) 75 آزاده و 363 شهید از جمله افتخارات شهرستان میبد محسوب می گردد.